Spisak i termini održavanja NKT kurseva

Do sada je razvijeno 12 kurseva, a još jedan je u pripremi. Katedra za telekomunikacije je otvorena za dogovor o razvoju posebnih kurseva za potrebe naručioca. U narednoj tabeli je dat spisak kurseva i za sada utvrđeni termini održavanja za period april 2018. god.

NKT kurs april 2018. 
802.11 (Wi-Fi) bežične mreže 24/25.
Svet IP komunikacija po prijavi zainteresovanih
Tehnologija VoIP sistema  po prijavi zainteresovanih
MPLS  po prijavi zainteresovanih
Pristupne tehnologije – DSL, KDS po prijavi zainteresovanih
Optički komunikacioni sistemi po prijavi zainteresovanih
Javne mreže za prenos podataka po prijavi zainteresovanih
Mobilne radio-komunikacije po prijavi zainteresovanih
E kurs po prijavi zainteresovanih
CT kurs po prijavi zainteresovanih
Osnovni ISDN kurs po prijavi zainteresovanih
Napredni ISDN kurs po prijavi zainteresovanih
*Upravljanje informaciono-komunikacionim mrežama u pripremi

Napomena: Katedra za telekomunikacije i obradu signala zadržava pravo da otkaže bilo koji kurs na bazi nedovoljnog broja prijavljenih ili iz bilo kog drugog razloga van naše kontrole.