802.11 (Wi-Fi) bežične mreže

Trajanje – dva dana
Predavanje – PowerPoint prezentacije (14 časova)
Pisani materijal – svaki polaznik dobija štampani materijal (410 strana)
Termin održavanja – Termini održavanja kurseva
Prijava na kurs Prijava na kurs

16 Wi-Fi korica

Wi-Fi mreže koriste IEEE 802.11 standard i omogućavaju jednostavno povezivanje mobilnih uređaja na mrežu. Sve veći broj korisničkih uređaja danas poseduje Wi-Fi interfejs kojim se povezuju na pristupne tačke (AP, hot-spot). Ova tehnologija se konstatno unapređuje omogućavajući sve veće brzine prenosa podataka koje mogu da pređu 1 Gbit/s. Imajući u vidu da Wi-Fi koristi deljeni medijum za prenos podataka, posebna pažnja se posvećuje sigurnosnim mehanizmima, kvalitetu servisa i planiranju mreže.

Kurs daje odgovore na pitanja

 • Koje su prednosti bežičnih LAN mreža?
 • Koje su osnovne karakteristike 802.11 (Wi-Fi) mreža?
 • Kako funkcioniše MAC nivo i na koji način se vrši upravljanje u mreži?
 • Koje frekvencije i tehnike modulacije koriste Wi-Fi uređaji?
 • Na koji način se ostvaruje sigurnost podataka i kvalitet servisa?
 • Kako se ostvaruje mobilnost uređaja?
 • Šta je bitno prilikom projektovanja Wi-Fi mreža?
 • Kako funkcionišu Wi-Fi tehnologije koje omogućavaju velike brzine?

Kurs je namenjen

 • poslovnim ljudima koji učestvuju u donošenju investicionih odluka o izgradnji telekomunikacione infrastrukture,
 • inženjerima koji rade na telekomunikacionim i računarskim mrežama,
 • tehničarima koji se bave instalacijom i održavanjem sistema komunikacionih veza,
 • nastavnom osoblju osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja koji se bave temama telekomunikacija i računarstva,
 • kao i svim ostalim koji su zainteresovani za oblast telekomunikacionih i računarskih mreža.

Cena

24.760 dinara + PDV
22.280 dinara + PDV za prijave 14 dana pre utvrđenog termina
18.570 dinara + PDV po polazniku za grupu od 20 polaznika

Program kursa 802.11 (Wi-Fi) bežične mreže

 1. Uvod
  • Osnove umrežavanja
  • Osnove bežičnih mreža
  • Standard IEEE 802.11 i Wi-Fi
 2. Eternet tehnologija
  • IEEE 802.3 Ethernet
  • CSMA/CD arhitektura i format rama
  • Tipovi Eternet mreža
 3. Osnovne karakteristike 802.11 (Wi-Fi) mreža
  • Osnovne komponente i operacije 802.11 mreža
  • Tipovi 802.11 mreža
  • Komunikacija između nivoa
  • Ključne tehnologije 802.11 mreža
 4. 802.11 MAC nivo
  • Problemi koje MAC treba da reši
  • Načini pristupa i vremenske odrednice
  • Pristup na bazi nadmetanja (DCF)
  • Format 802.11 MAC rama
  • Ramovi sa podacima, kontrolni i upravljački ramovi
 5. Sigurnosni mehanizmi u 802.11 mrežama
  • Parametri sigurnosti i potencijalni napadi
  • WEP
  • 802.11X autentifikacija i EAP protokol
  • TKIP (WPA, WPA2, PSK)
  • CCMP
  • RSN
 6. Upravljačke operacije u 802.11 (Wi-Fi) mrežama
  • Skeniranje mreža
  • Autentifikacija
  • Štednja energije
  • Vremenska sinhronizacija
  • Upravljanje spektrom
  • Dinamička selekcija frekvencije
 7. 802.11 fizički nivo
  • Osnovne karakteristike radio linka
  • FHSS, DSSS
  • HR/DSSS (802.11b)
  • OFDM 5 GHz (802.11a)
  • ERP (802.11g)
  • MIMO-OFDM (802.11n)
 8. Mobilnost u 802.11 mrežama
  • Skeniranje, autentifikacija, asocijacija
  • Kriterijumi za odabir AP tačke
  • Mobilnost na II i III nivou
  • WLAN svič arhitektura
  • Mobile IP
  • Brzo skeniranje (802.11k) i brzi roming (802.11r)
 9. Kvalitet servisa u 802.11 mrežama
  • Ključni koncepti 802.11e standarda
  • HCF funkcija (EDCA i HCCA)
  • Kontrola pristupa (TSPEC, TCLAS)
  • Opcione karakteristike
 10. Planiranje i implementacija 802.11 mreža
  • Mrežni zahtevi i odabir fizičkog nivoa
  • Planiranje pozicija AP tačaka
  • Upotreba antena
 11. 802.11n standard (600 Mbit/s), 802.11ac i 802.11ad
  • MIMO tehnika i 802.11n fizički nivo
  • 802.11n unapređenja MAC nivoa
  • Implementacija 802.11n sistema
  • 802.11ac (1 Gbit/s)
  • 802.11ad (7 Gbit/s)