CT kurs
(Integracija telefonije i računarstva)

Trajanje – dva dana
Predavanje 
– PowerPoint prezentacije (10 časova)
Prezentacije rešenja –
CTI, IP, VPN, CallCenter, bank-by-phone i Voice Portals aplikacija
Pisani materijal 
– svaki polaznik dobija štampani materijal (260 strana)
Termin održavanja 
Termini održavanja kurseva
Prijava na kurs 
Prijava na kurs

04_CT-kurs_korica.jpg

CT kurs se bavi temom integracije telefonije i računarstva (CT - Computer Telephony). Akcenat je stavljen na arhitekturi i primenama CT rešenja, kao i na govorne tehnologije.

Kurs daje odgovore na pitanja

 • Kako se mogu smanjiti troškovi telefoniranja i faksova?
 • Kako se usluge i servisi mogu pružati 24 sata na dan?
 • Kako se računari koriste u komunikacionim servisima?
 • Koje CTI aplikacije su posebno pogodne za Vaš biznis?
 • Kako iskoristiti nove govorne tehnologije: ASR, TTS i VoIP?
 • Kako se do Interneta stiže telefonom (Voice Portals)?
 • Kako se prevazilaze vremenske i jezičke barijere?
 • Do čega je dovela primena Web servisa u pozivnim centrima?
 • Kako funkcionišu multimedijalni pozivni centri?

Kurs je namenjen

 • poslovnim ljudima koji učestvuju u donošenju investicionih odluka o izgradnji telekomunikacione infrastrukture,
 • inženjerima koji rade na telekomunikacionim i računarskim mrežama,
 • tehničarima koji se bave instalacijom i održavanjem sistema komunikacionih veza,
 • nastavnom osoblju osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja koji se bave temama telekomunikacija i računarstva,
 • kao i svim ostalim koji su zainteresovani za oblast integracije telefonije i računarstva.

Cena

17.390 dinara + PDV
15.650 dinara + PDV za prijave 14 dana pre utvrđenog termina
13.040 dinara + PDV po polazniku za grupu od 20 polaznika

Program CT kursa

 1. Uvod u računarsku telefoniju
  • Računarska telefonija – integracija savremenih tehnologija
  • Kratak istorijat i terminologija računarske telefonije
 2. Arhitektura CTI sistema
  • Principi integracije računarstva i telefonije
  • CTI hardver, softver i CTI serveri
  • Projektovanje CTI aplikacija
 3. Infrastruktura CT sistema
  • Analogne, digitalne i ISDN telefonske linije
  • CT sistemi sa PBX centralama
  • Inteligentne mreže
 4. CTI standardi i API
  • Standardi računarske telefonije
  • Komunikacione magistrale u CT sistemima
  • Interfejsi za programiranje CTI aplikacija (TAPI)
 5. Ideje za primenu i primeri realizacije CT sistema
  • Ideje za primenu CT aplikacija
  • Primeri realizacije CT sistema
 6. Otvorene CTI arhitekture
  • DM3 Arhitektura i CT Media
  • Primena S.100 standarda
 7. Faks tehnologija
  • Klase faks modema
  • FoIP, T.38 i H.323
  • Povezivanje prenosa govora, faksa i podataka
 8. Govorne tehnologije
  • ASR i TTS
  • Voice Portals
  • XML i VoiceXML
 9. VoIP
  • Koncept i prednosti IP telefonije
  • Elementi i topologija VoIP sistem
  • Kvalitet usluga, proizvodi i tržište
 10. Pozivni centri
  • Funkcije i elementi pozivnih centara
  • Primeri realizacije
  • Komunikacioni server
  • Distribuirani pozivni centar
  • Kontakt centri sa korisničkim servisima preko Interneta
  • Arhitektura multimedijalnih pozivnih centara
  • Performanse i cene proizvoda na tržištu
  • Perspektive pozivnih centara