MPLS
(MultiProtocol Label Switching)

Trajanje – jedan dan
Predavanje – PowerPoint prezentacije (7 časova)
Pisani materijal 
– svaki polaznik dobija štampani materijal (180 strana)
Termin održavanja – Termini održavanja kurseva
Prijava na kurs Prijava na kurs

15_MPLS_korica.jpg

MPLS (MultiProtocol Label Switching) je protokol za prenos podataka koji objedinjuje dobre osobine protokola sa virtuelnim kolom (obezbeđenje kvaliteta servisa) i protokola sa datagram komutacijom (dinamičko rutiranje). Kao takav, MPLS ne predstavlja samostalnu, zatvorenu celinu koja se implementira nezavisno, nego je u stvari nadogradnja na već postojeće tehnologije kao što su IP i ATM.

Kurs daje odgovore na pitanja

 • Zašto MPLS?
 • Koji su osnovni koncepti i funkcije MPLS mreže?
 • Koji su elementi MPLS mreže?
 • Kakva je veza MPLS mreže i IP, ATM i Frame Relay mreže?
 • Koje su prednosti uspostavljanja VPN-a preko MPLS mreže?
 • Šta je to Traffic Engineering i kako se ostvaruje kvalitet servisa u MPLS mrežama?
 • Šta je to GMPLS?

Kurs je namenjen

 • menadžerima, inženjerima i bankarima čije kompanije u velikoj meri zavise od pravovremenog i pouzdanog prenosa podataka,
 • poslovnim ljudima koji učestvuju u donošenju investicionih odluka o izgradnji telekomunikacione infrastrukture,
 • inženjerima koji rade na telekomunikacionim i računarskim mrežama,
 • tehničarima koji se bave instalacijom i održavanjem sistema komunikacionih veza,
 • nastavnom osoblju osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja koji se bave temama telekomunikacija i računarstva,
 • kao i svim ostalim koji su zainteresovani za oblast telekomunikacionih i računarskih mreža.

Cena

12.120 dinara + PDV
10.910 dinara + PDV za prijave 14 dana pre utvrđenog termina
  9.090 dinara + PDV po polazniku za grupu od 20 polaznika

Program kursa MPLS

 1. Uvod i osnovni pojmovi o MPLS-u
  • Zašto MPLS?
  • Istorijat, standardizaciona tela, preporuke.
  • Funkcije koje vrši MPLS.
  • Današnja upotreba MPLS-a
 2. Protokoli u MPLS mreži
  • Arhitektura MPLS mreže
  • MPLS virtuelno kolo – LSP
  • Mrežni elementi (LSR, LER)
  • Labela i rutiranje
  • FEC (Forwarding Equivalence Class)
  • Protokoli za dodelu i razmenu MPLS labela (LDP, CR-LDP, RSVP, RSVP-TE)
 3. Kvalitet servisa u MPLS mrežama
  • IntServ, Diffserv
  • MPLS podrška za IntServ, Diffserv
  • Mehanizmi za upravljanje saobraćajem u MPLS-u
  • QoS signalizacija
 4. MPLS-TE
  • Osnovni koncepti Traffic Engineering-a
  • MPLS-TE tehnologija
  • MPLS-TE i DiffServ
  • Fast Reroute
 5. MPLS i VPN
  • Istorijat i osnovni pojmovi vezani za VPN mreže
  • BGP/MPLS VPN mreže
  • L2 MPLS VPN mreže
 6. GMPLS – MPLS i optika
  • Osnovni koncepti GMPLS-a
  • GMPLS arhitektura
  • GMPLS rutiranje
  • GMPLS signalizacija