Napredni ISDN

Trajanje – dva dana
Predavanje 
– PowerPoint prezentacije (11 časova)
Demonstracija –
Poseta preduzeću za telekomunikacije "Telekom Srbija"
Pisani materijal – svaki polaznik dobija štampani materijal (300 strana)
Termin održavanja 
Termini održavanja kurseva
Prijava na kurs
 – Prijava na kurs

02_N-ISDN_korica.jpg

ISDN (Integrated Services Digital Network), digitalna mreža sa integrisanim servisima, predstavlja prvu mrežu koja je pokušala da objedini servis telefonije i prenos podataka. Napredni ISDN kurs se bavi fizičkim nivoom BRI i PRI, kao i korisničkom (DSS1) i mrežnom (SS7) signalizacijom. Napominjemo da se SS7 signalicija koristi i u GSM mrežama.

Kurs daje odgovore na pitanja

 • Kako je organizovana savremena mreža sa ISDN sposobnostima?
 • Koje su karakteristike javnih ISDN centrala (Alcatel 1000 E10, Siemens EWSD i Ericsson AXE 10) i njihovih interfejsa prema korisnicima (V1, V2, V3, V5.1 i V5.2)?
 • Koje su karakteristike pristupnih mreža sa simetričnim paricama i kako optika ulazi u pristupne mreže?
 • Koje su karakteristike fizičkog nivoa BRI i PRI?
 • Šta se i na koji način meri na BRI i PRI?
 • Kako funkcioniše korisnička signalizacija po DSS1 protokolu (LAP-D i Q.931)?
 • Kako funkcioniše mrežna signalizacija po protokolu SS7 (MTP, SCCP i ISUP)?
 • Kako se vrši konverzija DSS1-SS7?

Kurs je namenjen

 • inženjerima koji rade na ISDN i GSM sistemima,
 • tehničarima koji se bave instalacijom i održavanjem ISDN sistema,
 • nastavnom osoblju osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja koji se bave temama telekomunikacija i računarstva,
 • kao i svim ostalim koji su zainteresovani za oblast ISDN mreža.

Cena

18.960 dinara + PDV
17.070 dinara + PDV za prijave 14 dana pre utvrđenog termina
14.220 dinara + PDV po polazniku za grupu od 20 polaznika

Program Naprednog ISDN kursa

 1. Organizacija ISDN mreže
  • Savremena telekomunikaciona mreža
  • Interfejsi javne ISDN centrala
  • Organizacija tk mreže u Srbiji
 2. Organizacija pristupne mreže
  • Pristupna mreža
  • Pretplatnički vodovi (karakteristike kablova i parica)
  • Iznajmljene veze (permanentne i semi-permanentne)
 3. Fizički nivo baznog (BA) i primarnog pristupa (30B+D)
  • Fizički nivo baznog pristupa (ram, pojedini biti)
  • Fizički nivo primarnog pristupa (ram, pojedini biti)
  • HDB3, MCMI
 4. Kućne ISDN telefonske centrale (ISPBX) (samo u priručniku kursa)
  • Kućne ISDN centrale (Alcatel, Bosch, Ericsson…)
  • Networking (umrežavanje centrala)
 5. Računarska oprema sa ISDN mogućnostima (samo u priručniku kursa)
  • Osnovna oprema (habovi, svičevi, bridževi, ruteri)
  • Osnove rutiranja i ruteri
  • Pristup Internetu
 6. Službe u ISDN-u (samo u priručniku kursa)
  • Fax grupe 4
  • Videotelefonija
  • Videokonferencija
  • AO/DI
 7. Merenja i održavanje u ISDN-u
  • Merenja na pristupnim vodovima (paricama)
  • Merenja na BA i PRA
  • Održavanje BA i PRA
 8. Uvod u signalizaciju
 9. DSS1 signalizacija – Nivo voda podataka – LAPD
  • Servisi nivoa voda podataka
  • Upravljačka struktura nivoa voda podataka
 10. DSS1 signalizacija – Mrežni nivo
  • Osnovna kontrola poziva
  • Kontrola poziva u modu komutacije kola
 11. Signalizacija po zajedničkom kanalu broj 7
  • Arhitektura SS7
  • Osnovne komponente i način rada SS7 mreže
 12. Konverzija DSS1 u SS7
  • Faza uspostavljanja veze
  • Faza raskidanja veze
  • Aktiviranje dodatnih ISDN servisa