Upravljanje informaciono-
komunikacionim mrežama

Ovaj kurs je u pripremi.

Preliminaran program kursa

  • Uvod
  • Opšti principi upravljanja IK mrežama i elementima mreže
  • Održavanje mreža i uređaja
  • Arhitektura upravljačke mreže i načini prenosa upravljačkih informacija
  • Upravljački protokoli, baze podataka i tehnologije
  • Moderne tehnologije upravljanja IK mrežama
  • Primeri mreža i pripadajućih sistema za upravljanje
  • Upravljanje servisima
  • Upravljanje poslovanjem IK sistema
  • Zakonska regulativa i standardi